Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Hastrman

(Grimmové bratři)

Kolem roku 1630 vyprávěla na faře ze vsi Breulieb, půl míle od města Saalfeldu , v přítomnosti kněze jedna stará porodní bába následující příběh, který se prý udál její matce, rovněž porodní bábě:

Posledně jmenovaná byla jednou v noci volána, aby se rychle oblékla a k rodičce spěchala. Byla tma, ale ona přece vyšla ven a nalezla dole čekat nějakého muže, kterému řekla, ať promine, jen co si světlo vezme, pak ho bude následovat. Ale on ji nabádal ke spěchu, že na cestu je dobře vidět i bez světla, že nemohou zabloudit. Pak jí zavázal oči, tu se žena velmi polekala a chtěla křičet o pomoc, ale on ji uklidňoval, že se jí nic zlého nestane, ať s ním beze strachu jde. Tak společně šli, pak žena uslyšela, jak muž udeřil prutem do vody a oni sestupovali stále hlouběji až dorazili do nějaké světnice.

Ve světnici nebyl nikdo než rodička. Průvodce ji konečně sundal šátek z očí, zavedl ji k posteli a poručil svou ženu do jejích rukou; sám vyšel ven. Pak pomohla porodní bába děťátku na svět, uložila šestinedělku do postele, vykoupala dítě a učinila všechno, co bylo nutné.

S neskrývanou vděčností jala se jí ta žena vypravovat: ?Já jsem stejně jako vy Boží člověk a byla jsem tím hastrmanem unesena. Když jsem nyní dítě na svět přivedla, třetího dne mi jej jako pokaždé sní. Přijďte toho třetího dne k rybníku, pak uvidíte, jak se jeho voda mění v krev. Jakmile můj muž přijde a bude vám nabízet peníze, nesmíte si vzít více, než jindy za tyto služby berete, jinak vás zahubí, mějte se na pozoru.?

Poté přišel hastrman, vztekle a zle zahlížející, dovnitř, a když seznal, že vše je, jak má být, porodní bábu pochválil. Nato hodil na stůl hromadu peněz a pravil:

?Tady si vezměte, kolik chcete.?

Ale ona byla opatrná a pravila: ?Nevezmu si nic víc než od jiných, kteří mají peněz nepatrně, dejte mi jen tolik; a pokud to není pro vás příliš, ještě bych si přála dostat se zpět domů.?

Tu jí hastrman odvětil: ?To ti Bůh našeptal!? a sám ji zaplatil a dovedl ji v pořádku domů.

Ve stanovený den však ta porodní bába k rybníku nezašla, neboť se velmi bála.