Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Hadí princezna

(Grimmové bratři)

Kolem roku 1520 žil v Basileji ve Švýcarsku jeden švec, který měl syna Leonharda, mládence prý velmi pošetilého a prostoduchého, kterému i mluvení chodilo koktavě. Jednoho dne se Leonhard vydal do podzemní hrobce či chodby, která se tenkrát vedla pod zemí až městečku Augst , a dostal se dál, než kdy jaký člověk před ním. A když se pak vrátil domů, vyprávěl vám podivuhodnou historii; nu však ještě žijí lidé, co ji tenkrát z jeho vlastních úst slyšeli.

Se zapálenou loučí vešel dovnitř a nejprve prošel mohutnou železnou bránou a pak z jedné hrobky do druhé, až dlouhou chodbou přišel do krásné kvetoucí zahrady. Uprostřed stál nádherný zámek či panovnické sídlo, kde našel krásnou mladou ženu, která až byla k pupku člověk, na hlavě měla zlatou korunu, a zlaté vlasy ji padaly až na zem; ale od pupku to byl strašlivý had.

Dívka ho vzala za ruku a vedla k železné truhlici, na leželi které dva divoce štěkající psi; avšak dívka psy zklidnila a sundala velký svazek klíčů, který měla zavěšený na krku, a truhlici otevřela; byla plná zlatých a stříbrných mincí. Těmi mincemi jinocha velmi štědře obdarovala (ten poklad si prý nahoru přinesl a lidem ukazoval). Dívka pravila, že je zrozena z královského a starobylého rodu, že byla zakleta v netvora a že ji může vysvobodit pouze mladý panic, a to tak, že ji třikrát políbí, pak že mu budou spolu s ní patřit i všechny poklady, které jsou v podzemí ukryty.

Leonhard vyprávěl, že dívku tehdy dvakrát políbil, ale ona se mu při každém políbení proměnila v něco tak strašlivého, že potřetí se toho už neodvážil, protože se bál, že ho ten netvor sežere a utekl pryč.

No a své poklady, které si přinesl, nakonec prohýřil v nevěstincích s lehkými ženami. A tím smilstvem se tak poskvrnil, že už nikdy do podzemí vchod nenašel, čehož často pak hořce litoval.