Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Hadí královna

(Haltrich Joseph)

Kdysi dávno našla jedna pasačka na skále nemocného hada, který právě dodělával. Tu se to dobré děvče smilovalo a hada vložilo do džbánku s mlékem, které právě neslo. Ten se nedal dvakrát pobízet, žádostivě mléko pil a viditelně se zotavoval, až nakonec nabral zase tolik sil, že se odtamtud mohl odplazit pryč.

Zanedlouho přišel k otci té dívky mladý chudý pastýř, aby ho poprosil, zda by mu dal svoji dceru za ženu. Ale starý pastýř byl zámožný a pyšný muž, a tak výsměšně křiknul: ?Až budeš mít tolik stád dobytka, kolik mám já, pak ti svoji dceru dám!?

Ale to netrvalo kupodivu dlouho, neboť od toho okamžiku přilétal každou noc ohnivý drak a sežehnul pastviny, takže za nějakou dobu neměl starý pastýř pro svá stáda žádnou pastvu a jedno stádo po druhém mu pomřelo. Tu přišel ten mladý pastýř znovu, neboť teď byl tak bohatý jako on a žádal ruku dívky; nyní ho stařec už nemohl odmítnout.

O svatebním dni se v nevěstině světnici pojednou objevil had, na kterém seděla krásná panna a řekla: ?To je moje poděkování za to, že jsi mne zachránila od smrti a nakrmila mlékem!? S těmi slovy sundala z hlavy zářící korunu, hodila ji nevěstě do klína a jak se objevila, tak zase zmizela.

Tu korunu dívka celý svůj život opatrovala, a tak ji v životě provázela jen radost, štěstí a boží požehnání.