Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Hádanka o špatně zavázaném pytli

(autor neznámý)

Jednou se jeden chalupník chystal do mlýna. Mouky bylo doma málo, tak se rozhodl, že naloží pytel žita a dá zrní semlít. Vyvedl koně ze stáje, dal jim postroje a připravil vůz. Žena mu zatím žito nasypala, odvážila a zavázala. Chalupník hodil pytel na vůz, práskl do koní a vyjel.

Jede, jede, vůz po cestě drkotá. Tu se chalupník ohlédne do vozu a kouká: z pytle se sypou žitná zrnka na podlahu. Zastavil, zahudroval jako krocan, shrabal zrníčka zpátky do pytle, pytel zavázal a jel dál. Láteřil a brumlal, jak je žena nepořádná a nešikovná, a co si člověk neudělá sám, že nemá.

Jede, jede, vůz po cestě drkotá. Chalupník se znovu ohlédne a znovu se hněvá. Kolem pytle hromádka žita, jak byl pytel špatně zavázaný. To už nemohl přijít ženě ani na jméno. Zase zrní nasypal, zase pytel zavázal a zase kus popojel.

Jede, jede, vůz po cestě drkotá ?. Už asi víte, co se dál stalo. Snad desetkrát chalupník ještě zastavil, na ženu hartusil a lál, snad desetkrát pytel znovu zavazoval, než přijel konečně do mlýna. A už se chystal, jak po návratu domů spustí na ženu hromobití a jak jí zatopí, že musel pytel tolikrát převazovat. Celou cestu ze mlýna si připravoval, jak jí to řekne, aby na ten špatně zavázaný pytel nikdy nezapomněla.