Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Egle

(autor neznámý)

Tři sestry se jednoho večera koupaly v jezeře. Když se dosyta vyplavaly a vyšplouchaly, vyšly na břeh. Dvě starší se oblékly, ale sotva nejmladší, říkali jí Egle, natáhla ruku po košilce, něco na ni strašně zasyčelo. Egle se podívala, užovka jí vlezla do rukávu!

?Jdi pryč!? vykřikla dívčina.

?Slib mi, že si mě vezmeš za muže, a půjdu,? pravila užovka lidským hlasem.

Egle se rozzlobila, ale sestry se dali do smíchu.

?To je přece ženich pro Tebe,? povídají, ?řekni ano, sestřičko!? A utíkaly domů.

Egle zůstala na břehu sama. Slunce zapadlo, už se úplně setmělo. Egle se bála, ale jakpak se dostane domů bez košile?

?Hádečku milý, dej mi košilku!? prosila.

Ale užovka vedla svou:

?Řekni, že se staneš mou nevěstou.?

?Tak tedy ano, ano,? vzkřikla Egle, ?abys už dal pokoj!?

Užovka vylezla z rukávu. Egle popadla košili a běžela za sestrami.

Druhý den ráno seděla Egle u okénka a předla přízi. Seděla, předla a zpívala si písničku. Na užovku už ani nevzpomněla. Najednou zaslechla, jak na dvoře něco šustí a syčí. Vyhlédla okénkem a srdce jí přestalo strachy tlouci.

Dvůr byl plný užovek! Svíjeli se a syčely a tři největší a nejtlustší se doplazily až na práh a skulinou pod dveřmi proklouzly do chalupy.

Egle vyběhla ze světnice a rychle do komory. Přitiskla se do koutečka a celá se roztřásla strachy. A užovky takto oslovily rodiče:

?Přicházíme jako starosvati od vládce jezerních vod. Strojte Vaši nejmladší dceru. Slíbila našemu pánovi, že se za něho provdá.?

Co počít? Třeba vládce, ale přece jen je to studená užovka, plazivý had, copak bychom mohli naši milovanou dceru vyvdat za takového tvora? Jenomže odmítnout nemůžeme, děvče mu přece dalo své slovo.

Byla u nich právě na návštěvě stařena ze sousedství. A ta stařena řekla potichoučku otci a matce:

?Podstrčte místo dcery bílou husu. Užovky to přece nepoznají!?

A rodiče to udělali. Přinesli bílou husu a řekli starosvatům:

?Tady je naše nejmladší dcera. Odvezte nevěstu k ženichovi.?

Užovky posadily bílou husu do koryta a vezly ji ze dvora. Sotva však přijely k vratům, zaslechly kukačku, jak kuká: