Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Dvě divoženky

(Grimmové bratři)

Tuto pověst prý slyšel Prätorius od jednoho studenta, kterému ji vyprávěla jeho matka, a měla se udát v Dessau poté, co jedna žena porodila dítě, uložila ho k sobě a upadla do hlubokého spánku (bylo to ještě před jeho křtem).

O půlnoci přišly dvě divé ženy, v kamnech rozdělaly oheň, nanosily vodu do kotle, ve kterém pak vykoupaly a umyly dítě, které přinesly s sebou. Umyté dítě zanesly do světnice a vyměnily je za to právě narozené a spící dítě. Pak se s ním odebraly zpět do hor, ale cestou se o dítě prý dostaly do sporu, jedna ho druhé přehazovala, házely si s ním jako s míčem, až z toho začalo to divé dítě v kolébce křičet a děvečka v domě se probudila.

Když se na ženino dítě podívala, záměnu ihned poznala, a tak vyběhla před dům, aby hledala divé ženy s ukradeným dítětem, a když je dohnala, vrhla se na ně pěstmi a nedala jim pokoje, dokud dítě nedostala zpět. Pak s ním spěchala k domovu, kde toho podvržence položila přede dveře, odkud si ho divoženky vzaly zpět.