Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu

(autor neznámý)

V okolí Witzwortu v Severním Frísku se kdysi ucházel jeden mladý, avšak chudý sedlák o bohatou sousedovu dceru. Ta dívka měla toho hocha ráda, ale jejímu otci se zdál příliš chudý. Tak se hoch upsal ďáblu, aby mu během jediné noci postavil do kuropění dům se sty okny.

Když ale stavba o překot rostla do výšky, ustrašený jinoch běžel k ženám do sousedního domu. A dívčina matka, která s oběma milenci držela, si přece jen věděla rady. Pospíchala do kurníku a probudila kohouta, který se dal ihned do hlasitého kokrhání. Jen jedno jediné okno na stavbě chybělo, když zaznělo první kohoutí zakokrhání. Běsnící čert se musel vrátit do pekla s nepořízenou, neboť svoji sázku prohrál.

Ta stavba s devadesáti devíti okny stojí na tom místě dodnes, je to jeden krásný a velký dvůr a říkají mu ?Rote Hauberg? . To sté okno se pokoušeli od těch dob několikrát zasadit, ale vždy se opět roztříštilo.