Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Duch v Ramslohu

(autor neznámý)

Před dávnými časy přišel jeden muž z Ramslohu v Saterlandu po smrti zpět do domu, ve kterém za života bydlel. Obyvatelé domu, kterým vyváděl jednu lotrovinu za druhou, si s duchem nevěděli rady, a tak přivolali kněze. Tento mu ihned přikázal, aby před něj předstoupil a duch opravdu přišel. Pastor se zeptal:?Proč ses vrátil zpět?? ?Kvůli krádeži.? odvětil duch. ?Zloději tu nemají co pohledávat, ti přeci přebývají v pekle.? ?Pročpak?? vzpíral se duch: ?Ty mi nemáš co rozkazovat, sám jsi kdysi ukradnul obilný klas.? ?To není pravda!? zvolal kněz: ?Možná mi uvíznul na šatech, bez toho, že bych o něm věděl, a nevědomost hříchu nečiní.? ?Své matce jsi ukradnul krejcar, to už si nepamatuješ?? ?Ano, to je pravda, ale koupil jsem si za něj jednu učebnici, ze které jsem se učil o vyhánění duchů!?

Na to už neměl duch odpověď, a tak byl v moci duchovního. Kněz vzal z torny malou dózu a řekl: ?Marš dovnitř!? Když byl duch uvnitř, nechal kněz zapřáhnout do vozu dvojspřeží. Tu se kněze ptali: ?Co to má znamenat? Dvojspřeží? Co s ním budete dělat?? ?Tu dózu musím hodit do Býčího močálu, aby tam dělal ďáblu společnost.? ?Ale k tomu není nutné dvojspřeží, tu věcičku tam klidně donesu sám.? nabídnul se jeden. ?Jistě.? odvětil kněz: ?Ale vy to strašidlo málo znáte, bude to i pro ty čtyři koně velmi těžké dojet s ním až k močálu.?

Mezitím připravili vůz, a tak dózu s duchem položil nahoru a jeli k Býčímu močálu. Čím byli blíž, tím víc museli koně zabrat a nakonec dotáhnuli vůz. až k močálu jen s velkou námahou. Nyní pustil pastor ducha z dózy a ten se zeptal:?Co tu mám dělat?? ?Počítej lístky vřesu!? ?A až to budu mít hotovo, co potom?? ?Pak začneš od znova, a tak to budeš činit až do soudného dne.?

Od toho času běhá ten duch po vřesovištích a počítá lístky a lidem už neškodí.