Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Dřevorubec a jeho chytrá dcera

(autor neznámý)

Jeden dřevorubec vykopával v lese pařezy. Vykopal pařez a mezi kořeny narazil na něco tvrdého. Dobře se podíval a byla to železná skříňka plná zlaťáků. Zaradoval se dřevorubec, naložil skříňku na trakař, přikryl ji roštím a jel domů. Těšil se, co všecko si za ty zlaťáky koupí. Ve městě potkal bohatého kupce a ten mu povídá:

?Prodej mi to roští!?

?To nejde, pane, nemohu je prodat.?

?Pročpak?? podivil se kupec, hrábl do roští a našel tam skříňku plnou zlaťáků.

?A tak je to tedy! Jistě jsi to někde ukradl!? zvolal, skříňku mu vzal a nic nedal na dřevorubcovy nářky a prosby.

Přišel dřevorubec domů a smutně si sedl za stůl.

?Copak se Ti stalo, tatínku?? zeptala se jeho jediná dcera.

?Ale potkalo mě štěstí s neštěstím,? vzdychl si dřevorubec a vyprávěl dceři, co se mu přihodilo.

?Jen, tatínku, nenaříkej, však já tu skříňku od kupce přinesu,? pravila dcera a odebrala se ke kupci.

?Copak chceš?? zeptal se jí kupec.

?Chtěla bych k Vám do služby, pane.?

?Dobrá, potřebuji služku. A jakpak se jmenuješ??

?Nikdo ..... nikde ..... nic.?

?To je divné jméno,? podivil se kupec, ale děvče do služby vzal.

Sloužila dřevorubcova dcera u kupce den, druhý, a všecko si v domě dobře prohlídla. A když třetího dne odešel kupec z domu, vzala mu železnou skříňku se zlaťáky a utekla domů k otci. Vrátil se kupec domů, služka nikde a skříňka taky pryč. Hned poznal, kolik uhodilo. Vyběhl z domu a začal naříkat:

?Zloději! Zloději! Okradli mě!?

Seběhli se lidé a ptali se kupce:

?Kdo kradl? Kde kradl? Co kradl??

A kupec volal:

?Nikdo ..... nikde ..... nic!?

?Nikdo, nikde, nic?? divili se lidé. ?Tak proč tedy křičíš??

A pak se zase rozešli a říkali si, že se kupec asi zbláznil.