Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Divotvorný kořínek

(Grimmové bratři)

Stalo se to před dávnými časy, tenkrát pásl na Köterbergu jeden mladý ovčák. Jak si tak pokojně seděl v trávě a ovce nespouštěl z očí, objevila se před ním najednou krásná královská dcera a řekla mu, aby si vzal svůj divotvorný kořínek a šel za ní. Ovčákovi zatrnulo, však to není jenom tak získat divotvorný kořínek. Člověk musí najít hnízdo žluny, straky nebo dudka, zaklínit ho dřívkem a čekat, až pták přiletí. Takový klínek může ptáček odstranit jen divotvorným kořínkem a to on dobře ví, takže, když zjistí, co se stalo, odletí, aby ho přinesl a klínek vyrazil. Pak stačí opeřence vylekat, aby kořínek upustil a je to! Někteří říkají, že člověk může dole pod hnízdem rozprostřít bílý nebo červený šátek a pták na něj pak kořínek hodí, ale ovčák tenkrát raději zakřičel a bylo to!

Teď nebylo zbytí, na čarovné přikázaní se zvedl, ovce nechal, kde byly, a následoval princeznu. Vstoupili do Köterbergu a šli temnou chodbou, až přišli k zavřené bráně, kterou musel ovčák zdolat divotvorným kořínkem. To vám bylo rachotu a hlomozu, když se rozevírala! Prošli branou a kráčeli dál do srdce hory, kde našli jiné dvě krásné dívky, které pilně předly. Společnost jim dělal ďábel, bezmocně tam ležel svázaný na velikánském stole a jen na ovčáka zle zahlížel. Všude okolo tu stály koše plné zlata a drahokamů, až z toho oči přecházely. Princezna ovčákovi řekla, aby si za svoji pomoc vzal, co jen unese, ale neměl by tu zapomenout to nejcennější. Ovčáka ty poklady tak omámily, že si sice nabral zlata, až se mu podlamovala kolena, ale svůj divotvorný kořínek nechal ležet na stole. Vzpomněl si na to, až se za ním s velkým třeskotem zavřela brána. A bylo to!

Poklad sice přinesl domů ve zdraví, ale celý život se proklínal kvůli tomu ztracenému kořínku, bez něhož už nikdy vchod do jeskyně nenašel.