Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Cikáni a pán

(autor neznámý)

Vyjel si jeden mocný a bohatý Delija v kočáře sám na projížďku a dostal se hodně daleko do lesa, kam ho cesta zanesla.

Náhodou potkal čtyři cikány, a ti když viděli, že je sám a že má dva výborné koně, dostali na ně zálusk a usmysleli si, že mu ty koně co nejlíp a co nejpoctivěji ukradnou.

I skočili na cestu, a sotvaže je Delija po křesťansku pozdravil, všichni sundali z hlavy čapky, klekli před vozem na kolena a jeden z nich povídá:

?Jsme, pane, šťastni, že jsme se Tě dočkali a že můžeme oplatit aspoň malou část z toho velkého dobrodiní, které nám Tvůj nebožtík otec prokázal, ale nevíme o žádném jiném způsobu, jak Ti to oplatit, než že se všichni zapřáhneme do Tvého kočáru a Tebe v něm sami povezeme.?

A tak jeden z nich vypřáhl ty dva koně a ti ostatní se opřeli do vozu a vezli Deliju. Mladíka taková velká pocta překvapila, zalichotilo mu to a proto dovolil, aby ho vezli.

Pojednou ale cikáni zastavili, řekli:

?Stačí to už, pane?? a rozprchli se na všechny strany.

Pán se rozhlíží kolem dokola, ale ani otcovi přátelé, ani koně nikde. A protože nevěděl, co si počít, nechal kočár stát na cestě a šel pěšky zpátky do města.

Když přišel domů, zeptala se matka:

?Kde máš vůz a koně??

A on jí odpověděl:

?Těžko je všude bez přátel, milá matko. Nechal jsem je přátelům Tvého muže a mého otce!?