Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Chytrý uhlíř

(autor neznámý)

Jeden uhlíř šel do lesa uhlí pálit a potkal medvěda. Medvěd s sebou vedl divokou svini. Když uviděl uhlíře, povídá:

?Uhlíři, já Tě sním, já mám hlad.? Uhlíř mu odpověděl:

?Milý medvěde, já se Ti neubráním, já jsem jenom sám a Vy jste na mě dva. Ale mám svůj oběd. Prosím Tě, nech mě, ať ještě poobědvám naposledy.?

Uhlíř měl chléb a vepřovou klobásku. Jedl, a jak tak ukusoval, hodil medvědovi také kousek té klobásky. Medvěd ji chytl do huby a zabručel:

?Eeeeeeee! A kde to takový kořínek rosteeeeee??

Uhlíř povídá medvědovi:

?Bratře, já bych Ti pověděl, ale nesmím!?

Medvěd ale na to:

?Jenom pověz a nic se neboj!?

Tak uhlíř pověděl:

?Z té svině se dělají takové kořínky!?

Medvěd svini popadl, hned ji roztrhal a pravil uhlířovi:

?A teď mi nadělej ty kořínky!?

To už se kolem nich začala ometat liška a vlk, které přilákalo maso. Uhlíř však medvědovi řekl:

?Milý brachu, k tomu musí být hodně věcí. Musí být oheň a musejí být i hrnce. A já jsem také umazaný, musím se trochu umýt, aby sis to neošklivil.?

?Jdi a umyj se,? poručil nedočkavý medvěd. Uhlíř se umyl, ale zase neměl se čím utřít. Povídá medvědovi:

?Půjč mi svou kůži, abych se do ní mohl utřít!? Medvěd k němu přistoupil a uhlíř se utřel. Liška, medvědova kmotřička, šla pro hrnce a vlk, medvědův strýc, rozdělával oheň.

Uhlíř začal mezitím porážet takový velký buk. Když jej pak štípal, měl v kmeni zatlučené dva klíny, aby se dřevo dobře roztrhlo. Zavolal medvěda, povídá mu:

?Ty jsi tak silný! Strč do buku svoje tlapy a pomáhej, ať ho roztrhneme.?

Vlk se bál a zavolal na medvěda:

?Strýče, dej si pozor! Uhlíř je šelma, ať Ti nic neudělá!?

Ale medvěd na jeho řeč nic nedbal a jen pomáhal co mohl, aby brzy jedl vepřové kořínky. Uhlíř vyrazil z klády klíny a medvěd už měl tlapy chyceny do buku. A medvěd začal křičet:

?Štípeee! Štípeee!?

Uhlíř ale povídal:

?No počkej, bratře, počkej, jenom pomáhej!?

A chytil medvěda za ocas, vzal pořádný klacek, a jak ho mele, tak ho mele. Vlk se na to chvíli díval a potom pravil:

?Dobře jsem já Ti, strýče, povídal, aby sis dal pozor na uhlíře, že je pěkný šelma. On by mě mohl pohostit také tak, jako teď Tebe hostí!?

To řekl a utekl od něho. Liška nesla hrnce, a jak viděla, co dostává kmocháček medvěd, také utekla a hrnce nechala.

A tak zůstala uhlířovi celá svině.