Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Chytrý Martin

(Wolf Johann Wilhelm)

Byl jednou jeden chudý nádeník a ten měl tři syny, kteří se učili řemeslu. Ten nejstarší měl být tkalcem, prostřední krejčím a ten nejmladší, kterému mu všichni říkali Chytrý Martin, protože když pánbů rozdával rozum, doběhnul si tenhle hoch nejmíň dvakrát, ten měl být ševcem. Když synkům skončila učednická léta, poslal je otec na zkušenou do světa. Protože byl ale velmi chudý, nemohl jim s sebou dát nic jiného než staré kožené pouzdro, ve kterém byla vidlička, nůž a lžíce. Ale bratři byli spokojeni i s tím málem a táhli do širého světa s veselou. Prvního dne večer dorazili do jednoho vesnického hostince, kde přenocovali, ale ráno se dohodli, že dál půjde každý svojí cestou a ode dneška za pět let se zase setkají v tomto hostinci. Potom si navzájem popřáli štěstí a srdečně se rozloučili.

Chytrý Martin si vybral pohodlnou pěšinu a šel a šel, až přišel ke kamennému mostu. Už vykročil, že přejde na druhou stranu, kde se vzal, tu se vzal, stál před ním najednou nějaký chlap a zhurta na něj uhodil:

?Co tu hledáš a kampak jdeš?? Martin odvětil:

?Jsem švec a jsem na vandru a hledám práci!?

?Vida.? zabručel cizinec.

?Ba, ba,? kývnul Martin ?ale teď mi řekni Ty, kdo jsi a na koho tu číháš?? Tu se chlapisko divoce zašklebilo:

?Já? Já jsem loupežník!?

?Tak?? řekl Martin udiveně:

?To je mi ale podivné řemeslo, vynáší to vůbec??

?To si myslím!? rozesmál se loupežník ?Určitě více než to Tvoje!?

?Vida, vida!? zvolal Martin překvapeně:

?Myslíš, že bych se mohl také vyučit loupežníkem??

?Nu, vyučíš se snadno, když jsi chlap od rány.? odvětil loupežník.

?Nechej mne u sebe! Chci se stát loupežníkem.? zaprosil Martin.

?Nu, já bych Tě tu nechal, ale do tlupy Tě může vzít jen náš náčelník a ten tu zrovna není.?

Martin čekal celé tři dny, dokud se loupežnický kapitán nevrátil domů a jeho přání nevyslyšel. Pokýval hlavou a řekl:

?Nu dobrá, vezmu Tě. Ale nejdříve musíš složit zkoušku, abys prokázal svoji šikovnost.?

?To nezaškodí! Za pár hodin jsem tu a pak uvidíš, že mne rád přijmeš.? řekl Chytrý Martin a odešel přes most zpět do lesa.

Tu uviděl, jak po cestě kráčí řezník a vede tele. Chytrý Martin se plížil podrostem po vedlejší cestičce a získal tak nepozorovaně náskok. Pak se vrátil zpět na cestu, kudy musel za chvíli projít řezník s teletem, vytáhnul nůž, vidličku a lžíci z pouzdra a pohodil prázdné pouzdro na cestu, kousek cesty dál hodil na zem vidličku, pak lžíci a nakonec nůž. Potom se ukryl nablízku a čekal, dokud neuviděl mezi stromy přicházet řezníka s teletem. Ten právě přišel ke koženému pouzdru, zvedl je, prohlédnul si je a pomyslel si:

?Co s prázdným koženým pouzdrem? Nestojí to ani za zvednutí!? A hodil ho zpět na cestu a kráčel dál. Za malou chvíli přišel k místu, kde ležela vidlička, jen si ji tak z výšky prohlédnul a šel dál bez toho, že by se pro ni sehnul. Když ale za další chvíli našel nůž a lžíci, obojí zvedl a schoval do kapsy.

?Nu, nebylo by špatné mít celý příbor i s tím pouzdrem!? zapřemýšlel, uvázal tele ke stromu a utíkal zpět, aby si vzal vidličku i pouzdro. Mezitím vyskočil Chytrý Martin ze svého úkrytu, odvázal tele a hnal je do lesa a žalostně při tom bučel zrovna jako to tele. Když se řezník vrátil na místo, kde uvázal tele, nenašel ho a pomyslel si:

?Určitě se utrhlo a uteklo.? A šel za tím bučením, které slyšel vycházet z lesa.

Martin mezitím přišel k rybníku, tele zabil, uříznul mu hlavu a tu hodil do vody. Potom se ukryl v křoví a žalostně bučel. Když řezník vyšel z lesa na břeh rybníka, myslel si, že tele vběhlo do vody a teď vystrkuje hlavu. Proto se rychle svléknul a skočil tam, aby ho zachránil. Zatímco se plácal ve vodě, vyskočil Martin z úkrytu, vzal řezníkovy šaty a s tím i vše, co bylo uvnitř, a jako vítr uháněl pryč. Potom vyprávěl loupežnickému náčelníkovi, jak to vše nastrojil. S tím mistrovským kouskem byl loupežnický kapitán velmi spokojen a vzal Chytrého Martina do tlupy a ten byl za nějakou dobu nejšikovnější a nejodvážnější loupežník široko daleko.