Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Chytrý lhář

(autor neznámý)

Byla jedna princezna, která nechala po celém království rozhlásit, že si nikoho jiného za manžela nevezme, leč kdo by tak uměl zalhat, že by se tomu podivila a nedala mu za pravdu.

Hoj, to bylo pojednou namlouvačů, že si nestačili dvéře podávat!

Každý vynaložil všecku svou chytrost, jak by ji nejlépe obelhal: lhali, jak by tiskl. A některým se dokonce až od pusy prášilo !

Princezna ale všem statečně odolávala a neřekla ani na ty nejvtipnější lži nic jiného, než že to všecko může být pravda.

Mezi jinými přišel konečně také jakýsi prosťáček a začal lhát takto:

?Milá princezno, já jsem sil jednou konopí, a jedno z nich vyrostlo mi až do nebe. Vylezl jsem si po něm nahoru a procházel jsem se tam po nebi.?

?To všecko může být pravda!? kývala princezna.

On ale pokračoval dále:

?Nikde jsem nic neviděl, leč v koutku hromádku pšeničných otrub. Z těch jsem si upletl provaz a pustil jsem se po něm dolů. Když jsem už dolů přicházel, vidím, že se mi provaz nedostává, a nezbylo mi nic jiného, než abych ten ostatek na zem doskočil. Skočím, ale zapadl jsem až po krk do země. Šel jsem domů pro motyku a šťastně jsem se vykopal ven.?

Na to na všechno princezna pořád jenom přisvědčovala, říkajíc ?To všechno může být pravda.?

?A ještě,? dí on dále ?jak jsem byl v nebi, Váš pantáta tam ovce pásl.?

?To nemůže být pravda!? skočila mu princezna rozhorleně do řeči, a musela si vzít prosťáčka za manžela.