Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Chytrý krejčí

(autor neznámý)

Byl jeden chudý krejčí. Nevedlo se mu dobře. Jednou ho okradli zloději, po druhé byl nemocen, a tak šlo jedno za druhým, až mu nezbylo nic, než náprstek a nůžky. Vydal se do světa. Přišel do hospody, kde si dal hrnec mléka a nadrobil si do něho chleba. Ale ve světnici byla spousta much a některé mu lezly i do hrnku. Krejčí jim nakapal trochu mléka na stůl, aby mu daly pokoj. Mouchy se slétly na stůl, ale do mléka mu lezly dál. Krejčí se rozzlobil a čepicí plácl na stůl. Tak jich najednou zabil tři sta. Zalíbilo se mu toto hrdinství a napsal si na čepici: Tři sta zabil jednou ranou.

Později přišel do velkého města a král se díval právě oknem. Vidí nápis na krejčíkově čepici. ?Jaký to silák,? povídá král. ?Takového potřebuji.? Před nedávnem ukradli dva obři královské princezny a nikdo se neodvážil je osvobodit.

I zvolal král krejčího do zámku a slíbil mu jednu dceru za manželku, jestliže je vysvobodí od obrů. Krejčí se sebral a šel. Když přicházel k zámku obrů, slyší těžké kroky, a proti němu se žene obr. ?Co tu chceš, človíčku?? Krejčí se nezalekl a povídá:

?Jdu se podívat jak se máte.? Obr ho vpustil do zámku a šel s ním do zahrady. Když si přečetl nápis na čepici, usmál se a povídá:

?Což abychom si změřili své síly!? Krejčí souhlasil. ?Dobrá,? řekl obr, ?hoď kamenem, jak vysoko dohodíš.? Nato krejčí:

?Hoď napřed ty!? Obr vzal kámen, vyhodil jej a kámen spadl za tři hodiny. Pak vytáhl krejčí z kapsy živého ptáka a vyhodil ho do výše. Obr čekal tři, čtyři hodiny, ale marně. Myslel, že kámen vletěl do nebe. Kroutil nad tím hlavou a řekl:

?Teď zmáčkněme v ruce kámen, až bude z něho prach.? Vzal kámen a rozmáčkl jej na prach. Krejčí řekl:

?Já rozmáčknu kámen, až z něho poteče voda.? Vyndal z kapsy kus tvarohu, zmáčkl ho v ruce, až z něho voda kapala. Obr se již hněval. ?A teď, kdo z nás dříve doběhne tam k tomu rybníku.?

?Běž napřed,? řekl krejčí. ?Poběžím za Tebou.? Obr běžel, až se všechno třáslo. Krejčí za ním jako pírko. Předběhl ho a přistrčil do cesty kládu. Obr se v běhu nemohl zastavit, zakopl, udělal kotrmelec a už byl v rybníce. Tam se utopil.

Krejčí se vracel do zámku. Druhý obr mu vyšel naproti. Uvedl ho do síně a pozval na večeři. Princezny posluhovaly u stolu. Když obr na chvíli odešel, přitočila se k němu mladší princezna a dala mu prsten se slovy:

?Dávej pozor! Až bude nejhůř, zatoč prstenem na prstě a řekni: Hlava dolů!? V tom se vrátil obr a povídá:

?Ráno budeme spolu zápasit. Dobrou noc.? Krejčí si ráno připravil prsten. A když se obr na něj hnal se železnou holí, otočil prstenem a řekl:

?Hlava dolů.? a obr se válel bez hlavy na zemi.

Obě princezny se radovaly a krejčí je odvedl ke králi. Král měl velkou radost a dal vyšít chytrému zachránci zlatem na klobouk: Tři sta zabil a dva obry zahubil. Pak byla veliká svatba a když král zemřel, stal se krejčí králem.