Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Chléb dar Boží jest

(autor neznámý)

U Galhusu ve zboží schackenburském se rozkládá jedna temná lučina.

Kdysi jedna dívka nesla z města Mögeltondern své matce chleba. Krátce před tím velmi pršelo a dívenka byla vystrojená a měla nové boty, neboť byla neděle.

Když nyní přišla k velké kaluži, položila přes ni bochník chleba a vstoupila na něj, aby si botky nesmáčela a přešla to místo suchou nohou.

Ale chléb se pod dívčinýma nohama rozmočil a před očima lidí, kteří sem byli spěchali, aby ji zachránili, se dívka propadla do země.

To bylo pro ty, co na to museli bezmocně pohlížet, varování, aby chleba jako dar Boží vždy měli v úctě a nikdy jej neznesvěcovali.