Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Chaloupka roubenka

(autor neznámý)

V širém poli stála chalupa roubenka.

Běžela kolem myška hrabalka. Zahlídla roubenou chalupu, zastavila se před ní a vyptávala se:

?Roubenko roubená, kdopak v Tobě bydlí??

Ale nikdo se neozýval.

Nastěhovala se tedy myška do chalupy a bydlela v ní.

Za čas přiskákala k chalupě žába kvákalka a vyptávala se:

?Roubenko roubená, kdopak v Tobě bydlí??

?Já, myška hrabalka. A kdo jsi Ty??

?Já jsem žába kvákalka.?

?Tak pojď dovnitř, místa je tu dost.?

Žába hop! do chalupy. A už tam bydlely dvě.

Utíkal kolem zajíc rychlonožka. Zastavil se u prahu a vyptával se:

?Roubenko roubená, kdopak v Tobě bydlí??

?Já, myška hrabalka.?

?Já, žába kvákalka. A kdo jsi ty??

?Já jsem zajíc rychlonožka.?

?Tak pojď dovnitř, místa je tu dost.?

Zajíc hopla! do chalupy. A už tam bydleli tři.

Šla kolem liška ryska. Zaťukala na okýnko a vyptávala se:

?Roubenko roubená, kdopak v Tobě bydlí??

?Já, myška hrabalka.?

?Já, žába kvákalka.?

?Já, zajíc rychlonožka. A kdo jsi Ty??

?Já jsem liška ryška.?

?Tak pojď dovnitř, místa je tu dost.?

Liška šup! do chalupy. A už tam bydleli čtyři.

Přiběhl vlk šedoboček, nakoukl do dveří a vyptával se:

?Roubenko roubená, kdopak v Tobě bydlí??

?Já, myška hrabalka.?

?Já, žába kvákalka.?

?Já, zajíc rychlonožka.?

?Já, liška ryška. A kdo jsi Ty??

?Já jsem vlk šedoboček.?

?Tak pojď dovnitř, místa je tu dost.?

Vlk vklouzl do chalupy. A už jich tam bydlelo pět.

Žili spolu ve svornosti a celé dny si prozpěvovali.

Jednou bloumal kolem nemotorný medvěd. Zahlídl roubenou chalupu, zaslechl písničky a křikl, až se les třásl:

?Roubenko roubená, kdopak v Tobě bydlí??

?Já, myška hrabalka.?

?Já, žába kvákalka.?

?Já, zajíc rychlonožka.?

?Já, liška ryška.?

?Já, vlk šedoboček. A kdo jsi Ty??

?Já jsem medvěd nemotora.?

?Tak pojď dovnitř, místa je tu dost.?

Medvěd chtěl vlézt do chalupy.

Lezl, lezl, ale ať dělal co dělal, nešlo to, a tak povídal:

?Radši budu bydlet na střeše.?

?To nás všechny zamáčkneš!?

?Ale nezamáčknu.?

?No tak si tam vylez!?

Medvěd se vydrápal na střechu, ale sotva se na ní uvelebil, krov se prohnul, ve stěnách to zapraskalo, naklonily se a chalupa se zřítila. Myška hrabalka, žába kvákalka, zajíc rychlonožka, liška ryška, vlk šedoboček měli co dělat, aby z ní živí a zdraví na poslední chvíli vyskočili.

Ale hned začali nosit trámy, řezat prkna a stavět. A postavili si novou, ještě lepší roubenku.