Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Čertova slanina

(autor neznámý)

Jeden zloděj si ve dne všiml, že jeden člověk má na půdě slaninu. I vypravil se tam v noci, když lidé spali, vyšplhal se zezadu na dýmník a provlekl se jím na půdu. Vzal slaninu, dal si ji na záda a chtěl se po trámu vrátit zpátky, ale nějak mu uklouzla noha a spadl doprostřed světnice, kde spal ten člověk se ženou a dětmi.

Když zloděj spadl i se slaninou mezi ně, člověk vyskočil a ve tmě volal:

?Kdo je to??

A zloděj odpověděl:

?To jsem já, čert.?

Člověk se pokřižoval a volá?

?Co tady u všech čertů děláš??

A zloděj odpověděl:

?I buď zticha, přinesl jsem Ti slaninu.?

Člověk se ještě víc polekal a rozkřikl se:

?Kliď se mi odtud, čert Tě vem i s Tvou slaninou.?

A tu zloděj povídá:

?No tak dobrá, když nechceš, nech tak, pomoz mi s tou slaninou a já půjdu.?

Člověk mu ochotně pomohl se slaninou, jenom aby se mu už čert klidil z domu. A čert si naložil slaninu na záda a odnesl ji, jako by byla jeho.

Když se ráno rozednilo, tu člověk uviděl, že pomáhal čertovi odnést svou vlastní slaninu.