Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Čert a cigán

(autor neznámý)

Starý Cigán šel sloužit k Čertovi a Čert mu řekl:

?Dám Ti, co chceš, a budeš mi jen roští a vodu nosit a pod kotlem přikládat.?

?Dobrá!? I dal mu Čert vědro a řekl:

?Jdi a naber tamhle z té studně vody.?

Milý Cigán šel, nabral do toho vědra vody a táhl klikou vzhůru; ale jsa starý, nemohl ji vytáhnout, i musel vodu zas vylit, aby ve studni nepřišel o vědro. Ale co domů přinést? I vytáhl milý Cigán z plotu kůl a rýpal okolo studnice, jako by kopal. Čert nemoha se ho s vodou dočkat, šel mu naproti:

?A co tu děláš? Proč jsi mi nepřinesl vody ??

?Nu co! Chci celou studni vykopat a Tobě přinést.?

?Nech toho, příliš by ses utrmácel a za druhé, nežli bys mi to vědro vody přinesl, zatím by mi darmo dříví shořelo.? Poté nabral vody a nesl sám.

?I kdybych to byl věděl, byl bych ji dávno přinesl!?

Jednou ho poslal Čert do lesa pro roští. Cigán šel, ale v lese přepadl ho déšť a promočil naskrz. Starý ozábl a nebyl s to, aby roští nabral. I co udělal? Nadřel si lýčí, šel kolem lesa i svazoval lýčím strom ke stromu. Čert čekal, a když se Cigána nemohl dočkat, šel za ním:

?Co to děláš, pošetilče??

?Co dělám! Chci Ti dříví přinést, i svazuju celý les v otýpku, abych se s chamradím nemusel nosit.?

Čert vida, že s Cigánem nic nepořídí, nabral roští a šel domů. Potom šel ke starému Čertu se poradit:

?Najal jsem si Cigána,? povídá, ?a nevím, co si s ním počít: jsme dost silní a chytří, ale on je ještě silnější a chytřejší ..... nezbývá, než abych ho zabil.?

?Dobře; až půjde spát, zab ho, aby snad ještě někoho z našinců neošidil.?

Přišel domů a šel spát. Cigán bezpochyby něco čul i položil svůj kožich na lavici, kde obyčejně spával a sám si vlezl do kouta pod lavici. Čert myslel, že Cigán už tvrdě spí, vzal železnou palici a uhodil do kožichu, až se vůkol rozléhalo; potom šel spát, mysle, že už je po Cigánovi. A Cigán si povzdechl:

?Och!? i otřásl se v koutě.

?Co pak Ti je??

?E! Blecha mě štípla.?

Čert opět šel ke starému na poradu. ?Ale jak ho zabit?? povídá, ?když jsem mu dal palicí, jen se otřásl a řekl, že ho blecha štípla.?

?Tehdy mu raději zaplať co chce,? řekl starý, ?ať si jde jinde po světě služby hledat.?

Cigán si vzal pytlík s dukáty a šel. Ale Čertovi bylo potom líto peněz, co mu dal, i radil se opět se starým, jak je získat zpět, a starý řekl:

?Běž za ním a řekni kdo z Vás silněji dupne nohou o kámen, toho ty peníze budou.?

Čert běžel za ním:

?Hej, počkej, Cigáně! Něco Ti řeknu.?

?A co chceš, lotře??

?Počkej, budeme spolu dupat: kdo silněji dupne o kámen, toho peníze budou.?

?Tehdy dupni,? řekl Cigán; a Čert dupnul jednou i po druhé, až v uších zalehlo. Zatím Cigán nalil pod kámen vody a povídá:

?Což pak to, hlupáku! Já dupnu na suchý kámen a voda vystříkne.? Dupnul a cák, vystříkla voda z kamene.

Čert opět šel na radu a starý řekl:

?Běž za ním, kdo z Vás výše palicí vyhodí.?

Cigán zatím už ušel několik mil, tu se ohlídne a Čert za ním:

?Hej, počkej, Cigáně!?

?A co chceš, padouchu??

?Kdo z nás výše palici vyhodí, toho peníze budou.?

?Nu! Tehdy budeme házet, mám i bez toho dva bratry tam na nebesích, jsou oba kováři, i hodí se jim to na kladivo anebo na kleště.?

Čert vyhodil, až sotva bylo co vidět. A Cigán vzal palici za konec, sotva ji pozvedl, a volá:

?Hej, bratři! Nastavte tam ruce!? A Čert popadl ho za ruku:

?Počkej, neházej, bylo by jí škoda.?

Potom poradil starý:

?Běž ještě za ním a řekni, kdo rychleji poběží.?

Čert ho dohonil, tlumočil to Cigánovi a Cigán řekl:

?Víš co, s Tebou já nebudu se honit; ale mám maličkého synáčka, Jácu, jsou mu teprve tři dni, jestliže toho dohoníš, tehdy se mnou se budeš měřit.? I zahlídl Cigán ve brázdě zajíce:

?Vidíš ho?? povídá, ?to můj maličký Jáca. Ano! Jáco, utíkej!?

A zajíc vyskočil a sem tam po poli, jen se za ním prášilo.

?Aj!? povídá Čert, ?vždyť neběží pořádně.?

?A co? V mé rodině ještě nikdo pořádně neběžel: kudy vidí, tudy běží.?

Potom starý poradil, aby spolu zápasili, kdo silnější.

?E!? povídá Cigán, ?což bych já s Tebou zápasil; mám však otce, je tak starý, že mu nosím už sedm let do díry jíst; když toho přemůžeš, tedy spolu se popadnem.? I věděl Cigán o medvědu a vedl Čerta k jeho díře. ?Jdi tam,? povídá, ?vzbuď ho a popadni se s ním.?

Čert tam vlezl a řekl:

?Vstávej, vousáči! Budeme spolu zápasit!? A medvěd se do něho pustil, popral a poškrábal ho pořádně a pak ho z díry vyhodil.

Konečně poradil starý, kdo silněji hvízdne, aby ho bylo aspoň na tři míle slyšet. Čert hvízdnul, až to zaznělo i zašumělo. A Cigán řekl:

?Což to! Když já hvízdnu, tehdy oslepneš i ohluchneš, zavaž si oči i uši.? Čert zavázal. Tu vzal Cigán palici, co s ní dříví štípají a uhodil Čerta za uši jednou i po druhé.

?Oj, počkej, oj, nehvízdej, zabiješ mě! Bodejž Tě i s Tvými penězi nehoda zadáví. Jdi si tedy pryč!?

A tak byl konec.