Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Býčí potok

(Grimmové bratři)

V údolí Surenských Alp proudí Býčí potok, který vytéká z jezera Suren a podle jedné pověsti, kterou vyprávějí lidé v Uri i v Engelsbergu , dostal svoje jméno podle následujícího příběhu:

Před mnoha sty lety tu žil jeden pastýř, který měl ve stádu jehně, na které obzvlášť držel a o které pečoval a miloval jej tak, že připadnul na to, že je nechal pokřtít a dal mu křesťanské jméno. A co se nestalo! Nebe, aby potrestalo ten bohaprázdný zločin, proměnilo to jehně v děsuplné strašidlo, které dnem i nocí běhalo po pastvinách, aby tam sežralo všechnu trávu a byliny a ten kus země zpustošilo, takže tam lidé z Engelsbergu dále nemohli pást dobytek.

Toho času přišel do Uri jeden potulný žák a poradil jim, jak by mohli toho netvora zahnat. Měli chovat devět let tele a krmit ho jen mlékem, první rok mu dávat mléko od jediné krávy, druhý rok od dvou krav, třetí rok od tří krav a tak dále a po uplynutí této lhůty, musí takto vychovaného býka zavést vybraná panna na zakletou pastvinu. Protože v Uri doufali, že od lidí z Engelsbergu dostanou dobrou odměnu, tak na jedné pastvině takto živili vybraného býčka. (Ještě dnes tam prý člověk může ještě vidět zbytky jeho stáje) Když býček vyrostl, zavedla ho neposkvrněná panna přes horský hřeben na začarovanou pastvinu a tam ho nechala běžet. Býček, když byl teď volný, se ihned vrhnul ke strašidlu a započal s ním tvrdý a nelítostný boj, ve kterém nakonec sice vyhrál, ale pot mu prýštil z celého těla. Tu se zvíře vrhnulo k opodál zurčícímu potoku a pilo a pilo, až vypilo tolik vody, že z toho mělo na místě smrt.

Od toho času se tomu potoku říká Býčí potok a ještě dnes obyvatelé údolí ukazují turistům kameny a skálu, na které jsou otisky zadních kopyt býka, které se tam vtisknuly při tom strašlivém souboji.