Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Býčí močál

(Grimmové bratři)

V Saterlandu vstoupil jednou do jednoho člověka ďábel. Ten posedlý tropil tak velký povyk, že to jeho lidé už nemohli vydržet, a proto povolali pastora, který tenkráte sídlil v Ramslohu. Zpočátku dalo knězi velkou práci, aby ďábla pohnul k odchodu, ale nakonec mu přeci jen vnutil svoji vůli.

Tenkráte v tom domě měli býka. A když se měl ďábel konečně k odchodu, zeptal se pastora, kam se má nyní podít. Bojem vysílený pastor mu bezmyšlenkovitě odvětil: ?Pro mne za mne si třeba vlez do býka!? Sotva to kněz dořekl, byl ďábel ve zvířeti.

Býk přerval jařmo i řetězy a prodral se skrze zavřené dveře stáje ven. Pak uháněl směrem k močálu, až dorazil k velkému jezeru, kde bezhlavě vběhnul do vody a utopil se.

Od toho času se té bažině, která leží nad osadou Hollen říká Býčí močál. Ďábel tam v podobě toho býka prý straší dodnes.