Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Burgsee

(Grimmové bratři)

Uprostřed Stubnitzu na pomořanském ostrově Rujána se rozkládá mohutný zemní val, dokola porostlý mohutnými staletými buky, v jeho středu leží rozházeny rozličné kořínky a kameny. Těsně vedle východního okraje valu se v okrouhlé a v hluboké kotlině rozkládá jezero, kterému říkají Burgsee (Hradní) nebo také Černé jezero. Někteří ten val nazývají též Burgwall čili Hradní zeď.

Podle pověsti tu měl být před dávnými časy vzýván ďábel a k jeho službám tu drželi jednu pannu. Když jim tato byla již k nepotřebě, tak ji jeho kněží zavedli k jezeru a tam ji utopili.