Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Bockhornský pastor a ďábel

(autor neznámý)

Na začátku minulého století žil v Bockhornu ve Frísku pastor jménem Grimm, který měl půtky s ďáblem. To bylo tak:

Jednoho večera si pastor vyšel za svými záležitostmi a doma zůstala jen děvečka Margita. Pojednou kdosi silně zabušil na domovní dveře a děvečka spěchala, aby otevřela. Přede dveřmi stál pastor. Bez toho, že by jí byl pozdravil, kráčel rovnou do své studovny. Děvečce se takové chování nezdálo, ale neřekla nic a šla za svou prací.

Brzy nato opět někdo klepal na dveře. Margita otevřela a k jejímu údivu tam stál znovu pastor a tentokrát ji přál hezký večer. Celá vystrašená odvětila: ?Můj bože, pane pastore, já jsem vám už jednou otvírala.? ?Aha, kdepak ten návštěvník je?? zeptal se důstojný pán. ?Ve vaší studovně.? odvětila. Pastor vstoupil dovnitř a zvědavá Margita se postavila za dveře studovny a naslouchala. Tu slyšela, jak se ti dva mocně potýkali. Pastor odrážel ďábelské kletby biblickými průpovídkami a nakonec přece jen zvítězil. Pozvolna uvnitř vše utichlo a Margita se odplížila za svou prací.

Za mlou chvíli přišel bledý pastor, celý zalitý potem, za ní a zajíkal se: ?To byl opravdu strašlivý boj, Margito, žádnému člověku o téhle ďábelské příhodě neříkejte.?

A protože děvče toho zákazu dbalo, nikdo se nic bližšího o tom, co se za zavřenými dveřmi studovny dělo, nedozvěděl.