Pohádky pro malé i velké

Největší sbírka pohádek na českém internetu.

Nejčtenější pohádky

Nejnovější pohádky

Bleška a veška

(Wolf Johann Wilhelm)

Jedna veška a jedna bleška, které žily ve společné domácnosti, vařily jednou pivo ve vaječné skořápce. Tu veška upadla dovnitř a spálila se. Skrze to neštěstí začala bleška hlasitě naříkat. Tu se jí zeptala dvířka:

?Proč tak naříkáš, bleško?

?Protože se veška spálila.?

Tu počaly dvířka vrzat. I zeptalo se košťátko, které stálo v koutě:

?Proč tak vržete dvířka??

?Jak nemáme vrzat? Veška se spálila, bleška pláče.?

Tu počalo košťátko truchlivě zametat. Tu jel kolem vozíček a ptá se:

?Proč tak zametáš, košťátko??

?Jak nemám zametat? Veška se spálila, bleška pláče, dvířka vržou.?

Tu počal vozíček truchlivě ujíždět a hnojišťátko, kolem kterého jel, se zeptalo:

?Proč tak ujíždíš, vozíčku??

?Jak nemám ujíždět? Veška se spálila, bleška pláče, dvířka vržou, košťátko zametá. ? Tu počalo hnojišťátko jasným plamenem hořet. Vedle rostl stromek a ptá se:

?Proč tak hoříš, hnojišťátko??

?Jak nemám hořet? Veška se spálila, bleška pláče, dvířka vržou, košťátko zametá, vozíček ujíždí.?

Tu se počal stromek třásti, až mu všechny lístky spadaly. Viděla to jedna děvečka, co kolem šla se džbánkem na vodu, a ptala se:

?Proč se tak třeseš, stromku??

?Jak se nemám třást? Veška se spálila, bleška pláče, dvířka vržou, košťátko zametá, vozíček ujíždí, hnojišťátko hoří.?

Tu děvečka rozbila svůj džbánek. I zeptala se studna, z které voda vyvěrala:

?Proč si svůj džbánek rozbila, děvečko??

?Jak jsem džbánek rozbít nemohla? Veška se spálila, bleška pláče, dvířka vržou, košťátko zametá, vozíček ujíždí, hnojišťátko hoří, stromek se třese.?

?Ech,? pravila studna: ?tak to já se vyleju.?

No a jak pravila, tak učinila; a v té vodě pak všichni, děvečka, stromek, hnojišťátko, vozíček, košťátko, dvířka; a nakonec i veška s bleškou, společně plavali a odplavali bůhví kam.